Prameň

V srdci Európy v krajine s najväčším počtom minerálnych prameňov ukrývajú vápencovo-dolomitické útroby pohoria Považský Inovec skutočný poklad: prameň Lucka. Nedotknutý horský raj, ktorý príroda budovala milióny rokov, chráni jeho anjelskú čistotu, ojedinelú výdatnosť a unikátne zloženie aj pre vás a vaše dieťatko.

Vitajte v Lucka krajine

Kvapku po kvapke sa už od nepamäti v hlbinách Považského Inovca zbiera krištáľovo čistá voda. Pomaly prechádza vrstvami hornín, ktoré tu príroda uložila pred viac ako 200 miliónmi rokov. Práve tu, v čistom horskom prostredí ochranného pásma 2. stupňa svetoznámych kúpeľov Piešťany sa nachádza prameň Lucka. V hĺbke až 250 m je dokonale chránený pred vonkajšími vplyvmi a vďaka svojej mikrobiologickej čistote preto už nevyžaduje žiadne úpravy.

Blahodárna cesta vody

Prastarý prírodný filter zložený najmä z vápenca a dolomitov jej po ceste krasovými dutinami, štrbinkami a dolomitickými úlomkami prepožičiava jedinečnú čistotu, unikátne minerálne zloženie s vyváženým pomerom vápnika a horčíka aj mierne zásadité pH, ktoré v každom sviežom dúšku telu vracajú jeho prirodzenú rovnováhu.

Nízky obsah dusičnanov, dusitanov, chloridov, fluoridov či sodíka prepožičiavajú vode Lucka aj vynikajúcu ľahkú chuť. Koncentrácia jednotlivých katiónov a aniónov ju pritom zaraďuje k najlepším pramenitým vodám na Slovensku aj vo svete vôbec.

Zopár faktov z úst hydrogeológa RNDr. Jána Dzuríka:

Zdroj Lucka je lokalizovaný v čistom horskom prostredí pohoria Považský Inovec mimo sídelných aglomerácií, ciest, železníc a továrenskej výroby. Jedná sa o vápenato-horečnatú hydrogénuhličitanovú podzemnú vodu s nízkou mineralizáciou.

Pôvod podzemnej vody je viazaný na dolomitické vápence stredného triasu výlučne dotované atmosférickými zrážkami, všetka infiltrovaná voda je v styku len s horninovým prostredím v horských častiach Považského Inovca, čím je zabezpečená dlhodobá kvalita a fyzikálnochemická stabilita podzemnej vody. Exploatácia sa deje v hĺbkovej úrovni do 250m t.j. v dostatočnej hĺbke mimo vplyvu vonkajších činiteľov. Týmto je zabezpečená trvalá vynikajúca kvalita a stabilita podzemnej vody.

Ohľaduplná od detí až po seniorov

Lucka pochádza výlučne z chráneného podzemného zdroja, ktorého kvalita je už takmer pol storočia nepretržite sledovaná. Aj vďaka ľahúčkemu celkovému obsahu rozpustených látok je Lucka tou pravou vodou na každodenné pitie od tehuliek až po seniorov.

Zloženie

Katióny Anióny
Vápnik Ca2+
89 mg/l
Sírany SO42-
19,9 mg/l
Horčík Mg2+
30,9 mg/l
Dusičnany NO3–
3,12 mg/l
Sodík Na+
2,2 mg/l
Dusitany NO2–
Dusitany NO2–
Amónne ióny NH4+
˂ 0,05 mg/l
Fluoridy F–
0,08 mg/l
Draslík K+
0,96 mg/l
Hydrogénuhličitany HCO3–
401 mg/l
Chloridy Cl–
2,13 mg/l
Celkové rozpustené látky
341 mg/l

(podľa rozboru akreditovaného laboratória EUROFINS BEL/NOVAMANN International, s. r. o, Piešťany zo dňa 02. 12. 2019)

Aby ste sa na ňu mohli stopercentne spoľahnúť, je kvalita našej pramenitej a dojčenskej vody pod viacnásobnou ochranou:

ochranné pásmo vodných zdrojov s mnohými bezpečnostnými prvkami, prelínajúce sa s ochranným pásmom II. stupňa piešťanských kúpeľov

profesionálny spôsob čerpania z vodných zdrojov v hĺbke 250 m, nepretržité monitorovanie vody od prameňa až po naplnenie do fliaš

BPA-free balenia a 100 % recyklovateľnosť všetkých nami používaných materiálov.

dlhodobé sledovanie kvalitatívnych parametrov vodných zdrojov v lokalite

viacstupňová mechanická filtrácia bez akýchkoľvek ďalších úprav

plnenie technológiou Ultra Clean

Vyrobená s láskou

Anjelskú čistotu, vyvážený obsah dôležitých minerálnych látok aj prospešné pH dáva vode Lucka len samotná príroda. Naši zamestnanci a najmodernejšie výrobné kapacity ju však chránia, kým nedorazí až k vám – svieža, akoby ste ju práve načreli dlaňami z prameňa.

Najmodernejšie výrobné kapacity

S cieľom neprestajne garantovať tú najvyššiu kvalitu našej vody sme v roku 2007 pri obci Lúka vybudovali úplne novú výrobnú halu vybavenú výrobnou technológiou Ultra clean. Naše moderné vrty, rovnako ako výrobné kapacity plniarne, nielen spĺňajú všetky technologické, hygienické a bezpečnostné normy stanovené zákonom, ale ich v mnohých kritériách predbiehajú. Pod starostlivým dohľadom našich zamestnancov sa v priestoroch plniarne voda Lucka uzatvára do fliaš, aby si ju mohli vychutnať dospelí aj deti, zblízka i zďaleka.

Garancia zloženia a kvality

Kvalitu vody Lucka a stabilitu jej zloženia pre vás neustále starostlivo sledujeme a v pravidelných intervaloch realizujeme mikrobiologické, fyzikálne, chemické i rádiologické analýzy, ktorých úlohou je preskúmať a vždy nanovo potvrdiť dlhodobú nemennú kvalitu našej vody. Pri plnení dojčenskej vody Lucka navyše špeciálne analyzujeme každú výrobnú šaržu, aby sme našim najmenším poskytli tú najspoľahlivejšiu záruku kvality. Rozbory pre nás zabezpečuje akreditované laboratórium EUROFINS BEL/NOVAMANN Piešťany, ktoré sa  analýzam a testovaniu minerálnych a pramenitých vôd venuje už viac ako 20 rokov.

Najdôležitejší ste vy

Filozofiu našej značky tvoria štyri základné kamene, na ktorých staviame všetky strategické rozhodnutia:

1. Ochrana spotrebiteľa. Uvedomujeme si, že naše produkty ponúkame tej najcitlivejšej cieľovej skupine a považujeme za svoju prvoradú povinnosť, bdieť nad zdravím našich najmenších. Všetky svoje rozhodnutia a kroky preto konzultujeme s mamičkami i odborníkmi.

2. Nadštandardná kvalita za primeranú cenu. Bez ohľadu na stúpajúci tlak trhu sme zvyknutí ponúkať nadštandard a dodržiavame vlastné vnútrofiremné normy, ktoré sú výrazne prísnejšie, ako si vyžaduje zákon. Aj vďaka tomu sme napríklad od roku 2001 nepretržite držiteľom Certifikátu kvality Slovak Gold.

3. U nás sú ľudia na prvom mieste. Od vrcholových manažérov cez pracovníkov vo výrobe až po neoficiálnych ambasádorov Lucky, ktorí sa k nám pridali na základe vlastných pozitívnych skúseností. Teší nás stabilita nášho tímu, vďaka ktorého angažovanosti slovenská značka Lucka dokáže konkurovať skutočným gigantom na trhu. Nemenej dôležití sú naši spotrebitelia a množstvo odborníkov, s ktorými každodenne komunikujeme v snahe sprostredkovať čo najviac užitočných informácií odbornej i laickej verejnosti.

4. Spoločenská zodpovednosť je motiváciou, ktorá sa prejavuje vo všetkých oblastiach našej práce. Od nášho programu znižovania odpadov z obalov cez technológie použité vo výrobe až po dodržiavanie štandardov nad legislatívny rámec, ktoré vyžadujeme od našich dodávateľov, máme neustále na mysli dopady našich aktivít na ľudí aj ich okolie. Samozrejmosťou je podpora množstva organizácií tretieho sektora, ktorá je stabilnou súčasťou filozofie značky Lucka.

Sledujte nás na Instagrame

Sledujte nás na @lucka_tvojvodnyanjel.

Instagram